Nadzor sadržaja e-pošte zaposlenika

U vezi sa nadzorom elektroničkih komunikacija zaposlenika na radnom mjestu, sukladno važećim propisima (Ustav RH, Zakon o radu), odlukama Europskog suda za ljudska prava (Halford v. Ujedinjene kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske – 25. 6. 1997, Reports, 1997-III i/ili Copland v. Ujedinjene kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske – 3. 4. 2007, Appl. No. 62617/00), mišljenja Radne skupine iz članka 29. Direktive 95/46/EZ (“Working document on the surveillance of electronic communications in the workplace”), potrebno je pridržavati se sljedečih načela i principa:

1. Nužnost (nadzor elektroničkih komunikacija opravdano je samo u izuzetnim okolnostima),
2. Svrhovitost (podaci moraju biti prikupljeni u specifičnu, eksplicitnu i legitimnu svrhu te ne bi smjeli dalje biti obrađivani u svrhu koja nije kompatibilna toj svrsi prikupljanja),
3. Transparentnost (nadzor mora biti vrlo jasno priopćen i o istome zaposlenici moraju biti unaprijed upoznati, odnosno moraju dobiti potpunu informaciju koje specifične okolnosti mogu opravdati nadzor, te u kojem opsegu nadzor postoji, koji je njegov razlog, svrha, tko provodi nadzor, na koji način se provodi, vrijeme provedbe i dr.),
4. Legitimnost (ne smiju se kršiti prava i dostojanstvo zaposlenika),
5. Proporcionalnost (nadzor elektroničke pošte zaposlenika trebao bi ako je moguće biti ograničen samo na promet podataka zaposlenika i vrijeme komunikacije, a ne sadržaj komunikacije – i prometni podatki o određenoj komunikaciji su osobni podaci !).
6. Točnost i zadržavanje podataka (podaci moraju biti točni i ne smiju se čuvati duže nego je potrebno za ostvarivanje legitimne svrhe).

Poslodavci dužni su poštivati gore navedene principe odnosno moraju uvođenje nadzora elektroničkih komunikacija provesti temeljiti na zakonitoj i opravdanij svrhi, dok su postupke i način nadzora dužni propisati i objasniti u internim aktima, npr. Pravilnik o nadzoru na radmo mjestu:
– u svezi s korištenjem elektroničke pošte,
– u svezi s korištenjem interneta,
– u svezi s korištenjem određenih aplikacija,
– u svazi s korištenjem službenih mobilnih ili stacionarnih telefona,
– u svezi s praćenjem službenih vozila (upotreba GPS uređaja),
– snimanjem telefonskih razgovora i sl.

(više o tome)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PRAVNE NAPOMENE

Podaci, informacije i drugi sadržaj, dostupni na internet portalu www.iepri.com.hr su informativnog karaktera.

Voditelj internet portala ne preuzima nikakvu odgovornost za potpunost, točnost, ispravnost i bilo kakvu štetu nastalu korištenjem netočnih, nepotpunih ili neispravnih podataka, informacija ili drugog sadržaja. Također nijedna fizična i/ili pravna osoba, koja je sudjelovala u stvaranju ovog internet portala ne preuzima nikavu odogovornost za bilo koju štetu, koja proizlazi iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja podataka i informacija te sadržaja na tome internet portalu ili za bilo koje vrste grešaka, neispravnosti ili nedostataka.

U slučaju uspostavljenih linkova na druge internet stranice (van internet portala www.iepri.com.hr i njegovih podstranica) voditelj internet portala napominje, da ti linkovi nisu pod njegovim nadzorom te da zato ne odgovora za njihovu dostupnost i/ili sadržaj. Istodobno voditelj internet portala upozorava, da ne proslijeđuje nikakve prigovore u odnosu na dostupnost i/ili sadržaj tih linkova.

Voditelj internet portala zadržava pravo, da u bilo koje vrijeme i na bilo koji način, djelomično ili u potpunosti izmjeni, dopuni ili izbriše objavljene podatke, informacije i drug sadržaj, bez obzira na razlog i bez prethodne najave.