Zakonsko skladno elektronsko arhiviranje

22. julija 2014 je začela veljati novela Zakona o arhivskem in dokumentarnem gradivu ter arhivih (ZVDAGA-A), ki odpravlja obveznost pripravljanja in potrjevanja notranjih pravil za elektronsko hrambo pri Arhivu RS ter poenostavlja postopke preverjanja skladnosti strojne opreme in storitev hrambe gradiva. V kratkem bodo spremenjeni tudi Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter Pravilnik o enotnih tehnoloških zahtevah za zajem in hrambo dokumentacije.

Enakost hranjenega in izvirnega gradiva, ki je bila prej vezana na izvajanje hrambe v skladu s pri državnem arhivu potrjenimi notranjimi pravili je sedaj dosežena že z zajemom in varno hrambo gradiva v digitalni obliki v skladu z ZVDAGA, brez potrditve notranjih pravil pri Arhivu RS.

Potrjevanje notranjih pravil in dolgotrajni postopki povezani s tem so bili doslej največja ovira za širšo uporabo elektronskega arhiviranja. Domača zakonodaja se s tem približuje ureditvi v drugih državah EU, ki presojanje verodostojnosti in izbiro tehnologije elektronskega arhiviranja prepuščajo pravilom arhivske in informacijske stroke oz. jih regulira v tehničnih predpisih.

Več o elektronskem poslovanju in elektronskem arhiviranju si lahko preberete na tej povezavi.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

PRAVNO OBVESTILO

Podatki, informacije in druga vsebina, ki je na voljo na spletnem portalu www.iepri.si so zgolj informativnega značaja. Upravljavec spletnih strani posledično ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo celovitost, točnost, pravilnost in morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih, nepopolnih ali nepravilnih podatkov in informacij oz. vsebin. Prav tako nobena fizična in/ali pravna oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nemožnosti uporabe podatkov in informacij oz. vsebin na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli njihove napake, nepravilnosti ali pomanjkljivosti.

V primeru povezav na druga spletna mesta (izven www.iepri.si in njenih podstrani) upravljavec spletnega portala opozarja, da teh povezav ne nadzoruje in zato tudi ne jamči za njihovo dostopnost in vsebino. Obenem upravljavec spletnega portala opozarja še, da ne posreduje pritožb glede dostopnosti in vsebine teh povezav.

Upravljavec spletnih strani si pridržuje pravico, da kadarkoli in kakorkoli delno ali v celoti spremeni, dopolni ali odstrani objavljene podatke, informacije in drugo vsebino, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila.