ZASEBNOST NA DELOVNEM MESTU

Elektronski nadzor nad delom zaposlenih je ena najbolj spornih tem v pravu zasebnosti in v informacijskem pravu nasploh.

Delodajalci imajo po eni strani zakonito pravico, da nadzirajo delo zaposlenih (npr. po določbah Zakona o delovnih razmerjih – ZDR-1 in Zakona o javnih uslužbencih – ZJU), po drugi strani pa zakonodaja močno ščiti zasebnost posameznikov, tudi na delovnem mestu (npr. Zakon o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-1). Pravica do varstva zasebnosti in osebne integritete izhaja že iz ustave, upoštevati pa je potrebno tudi (zavezujoče) sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice.

Delodajalci lahko po Zakonu o delovnih razmerjih zbirajo, obdelujejo in uporabljajo osebne podatke delavcev samo, če je to določeno z zakonom ali če je to potrebno zaradi uresničevanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja. Prav tako Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) določa, da se lahko obdelujejo osebni podatki posameznikov, ki so z javnim ali zasebnim sektorjem sklenili pogodbo (npr. pogodbo o delovnem razmerju), če je obdelava osebnih podatkov potrebna in primerna za izpolnjevanje pogodbe. Zakon o varstvu osebnih podatkov sicer zahteva striktno privolitev posameznikov za obdelavo njihovih osebnih podatkov v primeru, ko take obdelave zakon ne dovoljuje eksplicitno. Ker je meja med zasebnim in delodajalčevim na delovnem mestu zelo tanka, je v splošnem nejasno, kaj delodajalec v zvezi z elektronskim nadzorom zaposlenih sme in kaj ne sme početi. Delodajalec mora zato v zvezi z elektronskim nadzorom zaposlenih sprejeti notranje akte, v katerih natančno opredeli možne načine nadzora in pravne podlage zanje ter delavce s temi akti seznani. Prav tako mora delodajalec spremljati izvajanje postopkov nadzora in jih zaradi preprečevanja zlorab ustrezno evidentirati.

STORITVE :

– izdelava internih aktov,
– svetovanje v zvezi z zagotavljanjem zakonitosti pri elektronskem nadzoru zaposlenih.

IZDELKI :

Pravilnik o nadzoru na delovnem mestu:
– v zvezi z uporabo elektronske pošte,
– v zvezi z uporabo interneta,
– v zvezi z uporabo določenih aplikacij,
– v zvezi z uporabo službeni mobilnih ali stacionarnih telefonov,
– v zvezi s sledenjem službenih vozil (uporaba GPS naprav),
– snemanjem telefonskih pogovorov,
– arhiviranje in uporaba elektronskih dokazov iz prejšnjih alinei.

Pravilnik o ravnanju zaposlenih v zvezi s poročanjem o nepravilnostih v podjetju (ang. WHISTLEBLOWING).

Politika uporabe (lastnih) komunikacijskih naprav (BYOD, BYOT, BYOPC, BYOP,…):
– lastnih mobilnih (pametnih) telefonov,
– lastnih tabličnih računalnikov,
– lastnih prenosnih računalnikov,
– lastnih pomnilnih enot,
– …

Pravilnik o izvajanju videonadzora na delovnem mestu.

Politika uporabe elektronskih dokumentov:
– uporaba zaupnih podatkov,
– uporaba osebnih podatkov,
– uporaba intelektualne lastnine (avtorskopravno zaščitenih dokumentov).

Politika pridobitve in inštaliranja programske opreme:
– iz katerega vira lahko zaposleni inštalirajo programsko opremo,
– inštalacija na delovnem mestu/ doma,
– inštalacija shareware programov,
– …

Politika uporabe aplikacij:
– elektronska pošta (komu, kaj, kakšne priponke, jezik, disclaimer),
– spletni brskalnik (java, javascript, cookiji, varnost brskalnika),
– …

Politika uporabe servisov (storitev) na internetu:
– zunanja elektronska pošta,
– oglasne deske,
– klepetalnice,
– pornografske strani,
– igre na srečo,
– …

Politika uporabe zaščitnih sredstev:
– antivirusni programi,
– požarni zid,
– gesla,
– šifriranje in enkripcija,
– elektronsko podpisovanje,
– backup.

Politika uporabe strojne opreme:
– namizni računalniki (desktop),
– prenosni računalniki (laptop).

KOMU JE PONUDBA NAMENJENA :

Ponudba je namenjena organizacijam, ki bi rade na zakonit način z elektronskimi sredstvi in drugimi sredstvi sodobne tehnologije nadzirale delo zaposlenih.

PRAVNO OBVESTILO

Podatki, informacije in druga vsebina, ki je na voljo na spletnem portalu www.iepri.si so zgolj informativnega značaja. Upravljavec spletnih strani posledično ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo celovitost, točnost, pravilnost in morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih, nepopolnih ali nepravilnih podatkov in informacij oz. vsebin. Prav tako nobena fizična in/ali pravna oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nemožnosti uporabe podatkov in informacij oz. vsebin na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli njihove napake, nepravilnosti ali pomanjkljivosti.

V primeru povezav na druga spletna mesta (izven www.iepri.si in njenih podstrani) upravljavec spletnega portala opozarja, da teh povezav ne nadzoruje in zato tudi ne jamči za njihovo dostopnost in vsebino. Obenem upravljavec spletnega portala opozarja še, da ne posreduje pritožb glede dostopnosti in vsebine teh povezav.

Upravljavec spletnih strani si pridržuje pravico, da kadarkoli in kakorkoli delno ali v celoti spremeni, dopolni ali odstrani objavljene podatke, informacije in drugo vsebino, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila.