ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Za elektronsko poslovanje se največkrat odločajo podjetja, ki želijo elektronsko poslovati z drugimi podjetji (B2B elektronsko poslovanje), pa tudi podjetja, ki hočejo poslovati s potrošniki (B2C elektronsko poslovanje). Elektronsko poslovanje ureja Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP) ter njegovi podzakonski akti, ki načelno izenačujejo varno elektronsko obliko s klasično pisno obliko.

Elektronski podpis se uporablja za različna elektronska pravna dejanja, najbolj značilno je sklepanje elektronskih pogodb, pri medsebojni komunikaciji organizacij (in posameznikov) pa se uporablja še za druga pravna dejanja kot so oddajanja in sprejemanja elektronskih ponudb, dajanja nasprotnih predlogov, potrjevanja prejema elektronskih dokumentov, obveščanje o različnih dejstvih, vlaganje različnih zahtevkov itd.

Pri elektronskem poslovanju se elektronsko lahko izvedejo posamezni deli ali ves poslovni cikel pogajanja, sklepanja pogodbe in izpolnjevanja obveznosti (poizvedovanje, pogajanje, naročanje, dobavljanje, plačevanje blaga in storitev). Instrumenti za to so elektronske naročilnice, dobavnice, računi in drugi dokumenti. Elektronski podpis se razen za sklepanje pravnih poslov uporablja tudi za druge namene, npr. za avtentikacijo strank oz. informacijskih sistemov, potrditev prejema dokumentov, oznako avtorstva oz. odgovornosti, avtorizacijo vsebine, jamčevanje za obstoj dokumenta itd.

Organizacije pri B2B elektronskem poslovanju ponavadi sklenejo poseben sporazum o elektronskem poslovanju, kjer natančneje opredelijo načine elektronske komunikacije in tolmačenje posameznih elektronskih dejanj. Organizacije lahko prav tako za posamična poslovna dejanja (izdaja naročila, računa itd) oz. poslovne vloge (zastopnik za sklepanje poslov, odobritelj sklenjenih poslov, posrednik sporočil itd.) definirajo ustrezne politike elektronskih podpisov, v katerih opredelijo pravno veljavo in omejitve pri posamezni uporabi digitalnega certifikata oz. nanj vezanega elektronskega podpisa.

STORITVE :

– izdelava dokumentov,
– načrtovanje, vpeljava in vzdrževanje sistema elektronskega poslovanja organizacij.

IZDELKI :

Sporazum o elektronskem poslovanju.

Posamezne politike elektronskega podpisa (za posamezne posle oz. poslovne vloge).

Posamezni elektronski pravni posli.

KOMU JE PONUDBA NAMENJENA :

Ponudba je namenjena organizacijam, ki želijo v svojem poslovanju z drugimi organizacijami (B2B) in posamezniki (B2C) v celoti ali delno preiti na elektronski način sklepanja in izvrševanja pravnih poslov in komuniciranja v zvezi z njimi. Ponudba je prav tako namenjena organizacijam, ki želijo z elektronskim poslovanjem podpreti notranje poslovne procese (tok, potrjevanje in indentifikacija internih dokumentov).

PRAVNO OBVESTILO

Podatki, informacije in druga vsebina, ki je na voljo na spletnem portalu www.iepri.si so zgolj informativnega značaja. Upravljavec spletnih strani posledično ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo celovitost, točnost, pravilnost in morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih, nepopolnih ali nepravilnih podatkov in informacij oz. vsebin. Prav tako nobena fizična in/ali pravna oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nemožnosti uporabe podatkov in informacij oz. vsebin na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli njihove napake, nepravilnosti ali pomanjkljivosti.

V primeru povezav na druga spletna mesta (izven www.iepri.si in njenih podstrani) upravljavec spletnega portala opozarja, da teh povezav ne nadzoruje in zato tudi ne jamči za njihovo dostopnost in vsebino. Obenem upravljavec spletnega portala opozarja še, da ne posreduje pritožb glede dostopnosti in vsebine teh povezav.

Upravljavec spletnih strani si pridržuje pravico, da kadarkoli in kakorkoli delno ali v celoti spremeni, dopolni ali odstrani objavljene podatke, informacije in drugo vsebino, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila.