FARMACEUTSKA INDUSTRIJA

Farmaceutska društva prema Zakonu o lijekovima (Narodne novine, br. 71/07, 45/09, 124/11.) i Zakonu o medicinskim proizvodima (Narodne novine, br. 67/08, 124/11) kao voditelj zbirke podataka obično obrađuju najmanje sljedeće (posebne) kategorije osobnih podataka o:

– kliničkim ispitivanjima lijekova,
– postmarketinškim intervencijskim i neintervencijskim kliničkim ispitivanjima lijekova,
– kliničkim ispitivanjima u vezi sa medicinskim sredstvima,
– nuspojavama i štetnim događajima u vezi s lijekovima,
– sumnjama na ozbiljne neželjene reakcije lijekova,
– štetnim događajima u vezi sa medicinskim sredstvima, štetnim događajima koji su doveli do smrti ili ozbiljnog pogoršanja zdravstvenog stanja korisnika i štetnim događajima koji su mogli, ali zbog povoljnih okolnosti nisu doveli do smrti ili ozbiljnog pogoršanja zdravstvenog stanja,
– štetnim događajima u vezi sa medicinskim sredstvima koji su doveli do povlačenja proizvoda,
– reklamacijama lijekova i medicinskih sredstava,
– informiranim pristancima ispitanika za sudjelovanje u kliničkim ispitivanjima,
– reklamiranju lijeka stručnoj javnosti.

Farmaceutska društva također obično prikupljaju osobne podatke o liječnicima i farmaceutima (tijekom vršenja izravnog marketinga, tijekom obavještavanja o povlačenju lijeka s tržišta, zbog vođenja evidencije potencijalnih izvođača kliničkih ispitivanja itd.). Za tu zbirku podataka voditelji zbirki osobnih podataka moraju dobiti privole osoba čiji se podaci obrađuju.

USLUGE :

– izrada snimke stanja zaštite osobnih podataka,
– planiranje, uspostava i praćenje kakovosti cjelovitog sustava za zaštitu osobnih podataka u organizaciji,
– izrada svih potrebnih dokumenata sukladno ZZOP,
– periodično ocjenivanje skladnosti sa zakonom,
– prijava evidencija zbirki osobnih podataka državnome nadležnom tijelu,
– podrška kod uspostave internih postupaka za donošenje odluka u odnosu na potraživanja pojedinaca, koji se odnose na obradu osobnih podataka.

PROIZVODI :

Evidencije o obradi podataka za središnji registar Agencije.

Interni propisi za zaštitu podataka od zlouporaba, uništenja, gubitka, neovlaštenih promjena ili pristupa (tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite podataka).

Ugovor(i) o obrađivanju podataka sa obrađivačima podataka.

Drugi neophodni akti, obrasci i podneske u vezi sa zaštitom podataka.

PRAVNE NAPOMENE

Podaci, informacije i drugi sadržaj, dostupni na internet portalu www.iepri.com.hr su informativnog karaktera.

Voditelj internet portala ne preuzima nikakvu odgovornost za potpunost, točnost, ispravnost i bilo kakvu štetu nastalu korištenjem netočnih, nepotpunih ili neispravnih podataka, informacija ili drugog sadržaja. Također nijedna fizična i/ili pravna osoba, koja je sudjelovala u stvaranju ovog internet portala ne preuzima nikavu odogovornost za bilo koju štetu, koja proizlazi iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja podataka i informacija te sadržaja na tome internet portalu ili za bilo koje vrste grešaka, neispravnosti ili nedostataka.

U slučaju uspostavljenih linkova na druge internet stranice (van internet portala www.iepri.com.hr i njegovih podstranica) voditelj internet portala napominje, da ti linkovi nisu pod njegovim nadzorom te da zato ne odgovora za njihovu dostupnost i/ili sadržaj. Istodobno voditelj internet portala upozorava, da ne proslijeđuje nikakve prigovore u odnosu na dostupnost i/ili sadržaj tih linkova.

Voditelj internet portala zadržava pravo, da u bilo koje vrijeme i na bilo koji način, djelomično ili u potpunosti izmjeni, dopuni ili izbriše objavljene podatke, informacije i drug sadržaj, bez obzira na razlog i bez prethodne najave.