FARMACEVTSKA INDUSTRIJA

Farmacevtska podjetja morajo po Zakonu o zdravilih (ZZdr-1, Ur.l. 31/06, 45/08) in Zakonu o medicinskih pripomočkih (ZMedPri, Ur.l. 98/09) obvezno voditi vsaj naslednje zbirke (največkrat občutljivih) osebnih podatkov, ki jih je po ZVOP-1 potrebno posebej varovati in v vsakem primeru priglasiti Informacijskemu pooblaščencu:
– podatki o kliničnih raziskavah v zvezi z zdravili,
– podatki o kliničnih raziskavah v zvezi z medicinskimi pripomočki,
– prijave neželenih učinkov zdravil,
– prijave neželenih učinkov medicinskih pripomočkov,
– prijave reklamacije zdravil.

Zaradi dejstva, da farmacevtske družbe v zvezi z zgoraj navedenimi zbirkami obdelujejo tudi občutljive osebne podatke, so po ZVOP-1 (in po interpretaciji Informacijskega pooblaščenca!) dolžne izdelati in v register priglasiti vse kataloge vseh zbirk osebnih podatkov (tudi podatke o zaposlenih, plačah, poškodbah pri delu itd.) in za vse zbirke izdelati tudi pravilnik o varstvu osebnih podatkov.

Za farmacevtske družbe torej ne velja izjema za podjetja, ki imajo manj kot 50 zaposlenih in ki jo je uvedla novela ZVOP-1A.

Za farmacevtska podjetja je značilno zbiranje podatkov o zdravnikih za različne namene (izvajanje neposrednega marketinga, vodenje evidence potencialnih izvajalcev raziskav, vodenje razvida oseb, ki imajo dostop do zaprtih spletnih strani z oglaševanjem zdravil itd.), ki niso opredeljene v zakonu oziroma niso potrebni za sklepanje ali izvrševanje pogodb, kar pomeni, da je potrebno pridobiti soglasje posameznika za zbiranje in nadaljno obdelavo osebnih podatkov.

STORITVE :

– izdelava posnetka stanja varstva osebnih podatkov,
– načrtovanje, vpeljava in spremljanje kakovosti celovitega sistema varstva osebnih podatkov v organizaciji,
– izdelava vseh potrebnih dokumentov po ZVOP-1,
– periodične presoje skladnosti z zakonom,
– prijava katalogov zbirk osebnih podatkov državnemu nadzornemu organu,
– pomoč pri izpeljavi notranjih postopkov odločanja v zvezi z zahtevki posameznikov glede procesiranja osebnih podatkov.

IZDELKI :

Katalogi zbirk osebnih podatkov.

Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.

Organizacijski predpis s podrobnejšimi postopki in ukrepi za varstvo osebnih podatkov.

Pogodba o procesiranju osebnih podatkov.

Obrazci za pridobitev soglasja posameznikov za obdelavo osebnih podatkov.

Obrazci za evidentiranje obdelovanj in posredovanj osebnih podatkov.

Obrazci za podelitev pooblastil v zvezi z odgovornostjo in obdelavo osebnih podatkov.

Obrazci za izvrševanje pravic posameznikov v zvezi s svojimi osebnimi podatki.

Drugi pravni akti in pogodbe.

PRAVNO OBVESTILO

Podatki, informacije in druga vsebina, ki je na voljo na spletnem portalu www.iepri.si so zgolj informativnega značaja. Upravljavec spletnih strani posledično ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo celovitost, točnost, pravilnost in morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih, nepopolnih ali nepravilnih podatkov in informacij oz. vsebin. Prav tako nobena fizična in/ali pravna oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nemožnosti uporabe podatkov in informacij oz. vsebin na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli njihove napake, nepravilnosti ali pomanjkljivosti.

V primeru povezav na druga spletna mesta (izven www.iepri.si in njenih podstrani) upravljavec spletnega portala opozarja, da teh povezav ne nadzoruje in zato tudi ne jamči za njihovo dostopnost in vsebino. Obenem upravljavec spletnega portala opozarja še, da ne posreduje pritožb glede dostopnosti in vsebine teh povezav.

Upravljavec spletnih strani si pridržuje pravico, da kadarkoli in kakorkoli delno ali v celoti spremeni, dopolni ali odstrani objavljene podatke, informacije in drugo vsebino, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila.