INTELEKTUALNA LASTNINA

Slovenija je leta 2001 sprejela Zakon o industrijski lastnini (ZIL-1), ki skupaj s kasnejšimi novelami (ZIL-1A, ZIL-1B, ZIL-1C in ZIL-1D) ureja temeljne institute industrijske lastnine: patent, model, blagovno znamko, geografsko označbo in postopke pridobitve teh pravic pred Uradom RS za intelektualno lastnino ter različne sodne postopke v zvezi s temi pravicami. Ostale institute, ki prav tako delno spadajo v področje urejanja prava industrijske lastnine, kot so npr. firma, nelojalna konkurenca ter geografska označba, urejajo drugi zakoni (Zakon o varstvu konkurence, Zakon o gospodarskih družbah ter Zakon o kmetijstvu). Zakon je bil sprejet predvsem z namenom približati slovensko pravo industrijske lastnine sodobnim spoznanjem in razvoju tega področja v svetu, predvsem pa ga uskladiti s pravom Evropske unije.

STORITVE :

Svetovanje v zvezi s patenti:
– pogoji za podelitev patenta,
– pravice iz patenta,
– izčrpanje in trajanje patenta,
– patenti s skrajšanim trajanjem.

Svetovanje pri evropski patentni prijavi in evropskem patentu:
– relevantno pravo,
– razmerje z nacionalnim pravom,
– vložitev, veljavnost, hkratno varstvo.

Svetovanje pri PCT prijavi patenta.

Svetovanje v zvezi z znamkami in kolektivnimi znamkami:
– pogoji za registracijo znamke,
– pravice iz znamke,
– izčrpanje ter trajanje znamke.

Svetovanje v zvezi z modeli:
– pogoji za registracijo modela,
– pravice iz modela,
– izčrpanje in trajanje modela,
– mednarodni depozit modela.

Svetovanje v zvezi z geografsko označbo:
– pogoji za registracijo geografske označbe,
– pravice iz geografske označbe,
– trajanje označbe.

Priprava licenčne pogodbe za prenos pravic industrijske lastnine (patenta, modela, znamke).

Svetovanje glede instituta prisilne licence:
– pogoji,
– postopek.

Svetovanje glede varstva pravic industrijske lastnine z vidika nelojalne konkurence ali kolektivnih znamk.

Svetovanje in pomoč pri postopkih za podelitev in registracijo pravic industrijske lastnine pred Uradom RS za intelektualno lastnino:
– patentna prijava,
– PCT prijava,
– podaljšanje patenta,
– prijava znamke,
– ugovori,
– tožbe,
– unijska prednostna pravica in razstavna oz. sejemska prednostna pravica,
– prepoved širitve obsega prijave,
– vrnitev v prejšnje stanje,
– nadaljevanje postopka po zamudi.

Svetovanje glede sodnega varstva in uveljavljanja pravic:
– ničnosti pravic,
– razveljavitev znamke,
– sodno varstvo.

Svetovanje pri izdelavi dokumentov in izvedbi ostalih postopkov v zvezi s pravicami industrijske lastnine.

IZDELKI :

Prijava znamke

Ugovor proti slovenski prijavi znamke

Tožba za izbris znamke iz registra

Pravilnik o kolektivni znamki

Mednarodna registracija znamke

Licenčna pogodba za prenos pravic industrijske lastnine (patenta, modela, znamke)

Pravna mnenja in stališča

KOMU JE PONUDBA NAMENJENA :

Ponudba je namenjena predvsem domačim in tujim samostojnim izumiteljem, mladim “start-up” podjetjem ter obstoječim gospodarskim družbam – prijaviteljem ter nosilcem pravic industrijske lastnine.

PRAVNO OBVESTILO

Podatki, informacije in druga vsebina, ki je na voljo na spletnem portalu www.iepri.si so zgolj informativnega značaja. Upravljavec spletnih strani posledično ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo celovitost, točnost, pravilnost in morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih, nepopolnih ali nepravilnih podatkov in informacij oz. vsebin. Prav tako nobena fizična in/ali pravna oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nemožnosti uporabe podatkov in informacij oz. vsebin na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli njihove napake, nepravilnosti ali pomanjkljivosti.

V primeru povezav na druga spletna mesta (izven www.iepri.si in njenih podstrani) upravljavec spletnega portala opozarja, da teh povezav ne nadzoruje in zato tudi ne jamči za njihovo dostopnost in vsebino. Obenem upravljavec spletnega portala opozarja še, da ne posreduje pritožb glede dostopnosti in vsebine teh povezav.

Upravljavec spletnih strani si pridržuje pravico, da kadarkoli in kakorkoli delno ali v celoti spremeni, dopolni ali odstrani objavljene podatke, informacije in drugo vsebino, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila.