JAVNA NAROČILA

Področje javnih naročil in javnih razpisov je urejeno z evropskimi direktivami (Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju ter Direktiva 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o o javnem naročanju naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev), ki so bile implementirane v slovensko zakonodajo (ZJN-3, Uradni list RS, št.: 91/2015).

Poleg stalnih in pogostih sprememb nacionalne in evropske zakonodaje je na področju javnega naročanja potrebno upoštevati številne podrejene predpise (npr. Uredba o zelenem javnem naročanju, Uradni list RS, št.: 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012, 2/2013, 89/2014) in prakso Državne revizijske komisije, zato je sistem javnega naročanja relativno kompleksen in pogosto zahteva specifično in interdisciplinarno znanje (s pravnega in ekonomskega področja) ter izkušnje.

STORITVE :

Svetovanje in pomoč pri izbiri ter izvedbi:
– odprtih postopkov,
– omejenih postopkov,
– konkurenčnega dialoga,
– konkurenčnih postopkov s pogajanji,
– postopkov s pogajanji z objavo,
– postopkov s pogajanji brez predhodne objave in
– postopkov naročila male vrednosti ter partnerstvom za inovacije.

Svetovanje in pomoč pri izbiri načinov izvedbe zgornjih postopkov:
– okvirnih sporazumov,
– dinamičnega nabavnega sistema,
– posebnih pravil za subvencionirane stanovanjske programe,
– elektronskih dražb in
– skupnega javnega naročanja.

Svetovanje in pomoč v zahtevkih pravnega varstva v postopkih javnega naročanja:
– predrevizijski postopek,
– revizijski postopek,
– postopek pred sodiščem.

IZDELKI :

Priprava razpisne dokumentacije (vključno s pogoji za priznanje sposobnosti, merili za izbor najugodnejše ponudbe, vzorcem pogodbe in postopkovnimi pravili ter osnutki obrazcev za oddajo ponudbe).

Priprava osnutkov obrazcev (vključno s sklepom o začetku postopka, sklepa o imenovanju komisije, zapisnika o odpiranju ponudb, obvestila o oddaji naročila ter končno poročilo o oddaji naročila ter druge).

Izvedba objave na Portalu javnih naročil in Uradnem listu Evropske unije.

Priprava statističnih poročil o oddanih javnih naročilih v preteklem letu.

KOMU JE PONUDBA NAMENJENA :

Ponudba je namenjena podjetjem, tj. naročnikom in ponudnikom, ki pri izvajanju postopkov javnega naročanja pogrešajo na enem mestu zbrano znanje in izkušnje s področja javnega naročanja, ekonomskih in finančnih vprašanjih javnega naročanja ter evropski zakonodaji.

PRAVNO OBVESTILO

Podatki, informacije in druga vsebina, ki je na voljo na spletnem portalu www.iepri.si so zgolj informativnega značaja. Upravljavec spletnih strani posledično ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo celovitost, točnost, pravilnost in morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih, nepopolnih ali nepravilnih podatkov in informacij oz. vsebin. Prav tako nobena fizična in/ali pravna oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nemožnosti uporabe podatkov in informacij oz. vsebin na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli njihove napake, nepravilnosti ali pomanjkljivosti.

V primeru povezav na druga spletna mesta (izven www.iepri.si in njenih podstrani) upravljavec spletnega portala opozarja, da teh povezav ne nadzoruje in zato tudi ne jamči za njihovo dostopnost in vsebino. Obenem upravljavec spletnega portala opozarja še, da ne posreduje pritožb glede dostopnosti in vsebine teh povezav.

Upravljavec spletnih strani si pridržuje pravico, da kadarkoli in kakorkoli delno ali v celoti spremeni, dopolni ali odstrani objavljene podatke, informacije in drugo vsebino, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila.