KORPORATIVNA INTEGRITETA

Na Inštitutu za ekonomijo, pravo in informatiko smo se specializirali za področje integritete in skladnosti z zakonodajo (compliance) v javnem in zasebnem sektorju v Sloveniji in na področju JV Evrope.

Pomagamo vam lahko pri:

implementaciji kodeksa korporativne integritete oz. etičnega ravnanja (protikorupcijske klavzule, zaščita prijaviteljev, vodenje protikorupcijskih primerov, izogibanje konfliktom interesov, due diligence partnerjev, lobiranje) po standardu ISO 19600 oz. drugih pravilih stroke,

skrbnem pravnem pregledu področij, ki vplivajo na integriteto ali skladnost poslovanja z zakonodajo (pogodb, internih pravilnikov, partnerjev, poslovnih odnosov in modelov),

implementaciji korporativnih pravil v zvezi s t.i. žvižgaštvom (‘whistleblowing’) v interne akte podjetij (vzpostavitev postopkov, zbirk in pravnih podlag za anonimne prijave, za obravnavanja prijav in obdelavo podatkov),

vprašanjih zasebnosti na delovnem mestu (politike vpogleda v elektronsko pošto, uporabo interneta, uporabe zasebnih datotek na računalnikih, snemanja telefonskih pogovorov, GPS sledenje vozilom),

izdelavi pravilnikov s področja delovnega prava (preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu, odgovornost zaposlenih za kršitve pogodbenih obveznosti, pravilnik o delovnem času, letnih dopustih, pravilnik o ugotavljanju alkoholiziranosti in uživanja drog),

izdelavi potrebne dokumentacije in pogodb v zvezi z obdelavo osebnih, tajnih in zaupnih podatkov (izdelava in registracija katalogov zbirk podatkov, pravilnika o varovanju podatkov ter pogodb o procesiranju osebnih podatkov, izdelava potrebnih privolitev za obdelavo osebnih podatkov),

vzpostavitvi politik informacijske varnosti (ISO 27001, krovna varnostna politika, področne varnostne politike),

drugih področjih gospodarskega prava in sklepanja pogodb (statusna vprašanja in preoblikovanja, gospodarske pogodbe, mednarodno gospodarsko pravo, delovno pravo).

 

IZDELKI :

Kodeks korporativne integritete

Metodologija upravljanja s tveganji

Analiza izpsotavljenosti tveganjem

 

KOMU JE PONUDBA NAMENJENA :

Ponudba je namenjena podjetjem, ki želijo dvigniti nivo korporativne integritete in približati poslovanje sodobnim standardom korporativnega upravljanja.

PRAVNO OBVESTILO

Podatki, informacije in druga vsebina, ki je na voljo na spletnem portalu www.iepri.si so zgolj informativnega značaja. Upravljavec spletnih strani posledično ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo celovitost, točnost, pravilnost in morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih, nepopolnih ali nepravilnih podatkov in informacij oz. vsebin. Prav tako nobena fizična in/ali pravna oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nemožnosti uporabe podatkov in informacij oz. vsebin na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli njihove napake, nepravilnosti ali pomanjkljivosti.

V primeru povezav na druga spletna mesta (izven www.iepri.si in njenih podstrani) upravljavec spletnega portala opozarja, da teh povezav ne nadzoruje in zato tudi ne jamči za njihovo dostopnost in vsebino. Obenem upravljavec spletnega portala opozarja še, da ne posreduje pritožb glede dostopnosti in vsebine teh povezav.

Upravljavec spletnih strani si pridržuje pravico, da kadarkoli in kakorkoli delno ali v celoti spremeni, dopolni ali odstrani objavljene podatke, informacije in drugo vsebino, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila.