O IEPRI

Na Inštitutu se ukvarjamo z raziskovanjem, publiciranjem, izobraževanjem in svetovanjem s področja ekonomije, prava in informatike. Specializirani smo na področju varstva konkurence, varstva osebnih, tajnih in zaupnih podatkov ter poslovne skrivnosti, elektronskega poslovanja in elektronskega arhiviranja, informacijske intelektualne lastnine, IT pogodb, varstva potrošnikov, javnega naročanja, javno-zasebnega partnerstva in drugih področjih prava.

S svojimi dejavnostmi poskušamo preseči semantični prepad med ekonomisti, pravniki in informatiki ter povečati stopnjo medsebojnega razumevanja ved in disciplin. V svoje raziskave vključujemo interdisciplinarne strokovnjake z izkušnjami s pravnega, ekonomskega, informacijskega in drugih področij. Pri svojem delu pogosto sodelujemo z različnimi inštitucijami s posameznih področij ter vselej poskušamo integrirati njihovo znanje in izkušnje. Trdno smo prepričani, da lahko našim strankam ponudimo samo najboljše storitve, ki so rezultat dolgoletnih izkušenj in znanja naših strokovnjakov. Vabim vas, da se o tem tudi sami prepričate.

dr. Boštjan Berčič, direktor IEPRI

PRAVNO OBVESTILO

Podatki, informacije in druga vsebina, ki je na voljo na spletnem portalu www.iepri.si so zgolj informativnega značaja. Upravljavec spletnih strani posledično ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo celovitost, točnost, pravilnost in morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih, nepopolnih ali nepravilnih podatkov in informacij oz. vsebin. Prav tako nobena fizična in/ali pravna oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nemožnosti uporabe podatkov in informacij oz. vsebin na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli njihove napake, nepravilnosti ali pomanjkljivosti.

V primeru povezav na druga spletna mesta (izven www.iepri.si in njenih podstrani) upravljavec spletnega portala opozarja, da teh povezav ne nadzoruje in zato tudi ne jamči za njihovo dostopnost in vsebino. Obenem upravljavec spletnega portala opozarja še, da ne posreduje pritožb glede dostopnosti in vsebine teh povezav.

Upravljavec spletnih strani si pridržuje pravico, da kadarkoli in kakorkoli delno ali v celoti spremeni, dopolni ali odstrani objavljene podatke, informacije in drugo vsebino, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila.