PRIVATNOST NA RADNOM MJESTU

Elektronička kontrola nad radom zaposlenika jedna je od najspornijih tema u pravu privatnost i informacijskom pravu općenito.

Poslodavci na jednoj strani imaju po zakonu pravo, da nadziru rad zaposlenika (npr. sukladno odredbama Zakona o radu i Zakona o državnim službenicima), dok s druge strane zakonodavstvo snažno štiti privatnost pojedinaca, uključujući na radnom mjestu (npr. Zakon o zaštiti osobnih podataka). Pravo do zaštite privatnosti i osobne integritete proizlazi već iz Ustava, no potrebno je poštivati i (obvezujuće) presude Europskog suda za ljudska prava.

Poslodavci prema Zakonu o radu smiju prikupljajati, obrađivati i koristiti osobne podatke o zaposlenima samo ako je to propisano zakonom ili ako je to potrebno radi ostvarivanja prava i obveza iz radnog odnosa. Zakon o zaštiti osobnih podataka dalje omogućuje da se osobni podaci smiju obrađivati ukoliko su pojedine osobe sklopile ili su u procesu sklapanja ugovora s subjektima javnog ili privatnog sektora (npr. ugovor o radu) te ako je obrađivanje tih podataka potrebno te prikladno za izvršavanje odnosno sklapanje ugovora. Zakon o zaštiti osobnih podataka, u slučaju kada zakon izričito ne dozvoljava obradu osobnih podataka, striktno zahtijeva prikupljanje suglasnosti pojedinca. Jer je granica između sfere privatnosti i prava poslodavaca na radmo mjestu vrlo tanka, općenito ostaje nejasno što poslodavac u svezi sa (elektronskim) nadzorom zaposlenika smije odnosno ne smije učiniti. Poslodavac mora zato u svezi sa (elektronskim) nadzorom zaposlenika usvojiti interne propise, koji određuju moguće načine kontrole i prikladne pravne temelje, a zaposlenice upoznati sa sadržajem tih akata. Poslodavac je takođe dužan nadzirati provođenje tih postupka te uredno dokumentirati, kako bi se spriječila njihova zlouporaba.

USLUGE :

– izrada internih akata,
– savjetovanje u svezi sa osiguranjem zakonitosti (elektronskog) nadzora zaposlenika.

PROIZVODI :

Pravilnik o nadzoru na radmo mjestu:
– u svezi s korištenjem elektroničke pošte,
– u svezi s korištenjem interneta,
– u svezi s korištenjem određenih aplikacija,
– u svazi s korištenjem službenih mobilnih ili stacionarnih telefona,
– u svezi s praćenjem službenih vozila (upotreba GPS uređaja),
– snimanjem telefonskih razgovora,
– očuvanje i korištenje elektroničkih dokaza iz prethodne alineje.

Pravilnik o načinu postupanja zaposlenih u svezi sa povredama/neispravnostima u poduzeću (eng. WHISTLEBLOWING).

Politika korištenja (vlastitih) komunikacijskih uređaja (BYOD, BYOT, BYOPC, BYOP,…):
– vlastitih mobilnih (pametnih) telefona,
– vlastitih tablet računala,
– vlastitih prijenosnih računala,
– vlastitih uređaja za čuvanje podataka,
– …

Pravilnik o provedbi videonadzora na radnom mjestu.

Politika korištenja elektroničkih dokumenata:
– kroištenje povjerljivih informacija,
– korištenje osobnih podataka,
– korištenje intelektualnog vlastništva (dokumenti žaštićeni pravima autora).

Politika stjecanja i namještanje programske opreme:
– izvor iz kojeg zaposlenici smiju namjestiti programsku opremu,
– namještanje na radnom mjestu/ kod kuče,
– namještanje shareware programske opreme,
– …

Politika korištenja aplikacija:
– elektronička pošta (kome, što, koji privitki, jezici, disclaimer),
– internet preglednik (java, javascript, kolačići, zaštita internet preglednika),
– …

Politika korištenja servisa (usluga) na internetu:
– vanjska elektronička pošta,
– oglasne ploće,
– sobe za razgovor,
– pornografske stranice,
– igre na sreću,
– …

Politika korištenja sredstava za zaštitu:
– antivirusna programska oprema,
– vetreni zid,
– lozinke,
– šifriranje i kodiranje,
– elektroničko potpisivanje,
– backup.

Politika korištenja strojne opreme:
– stolno računalo (desktop),
– prijenosno računalo (laptop).


OSOBNI PODACI:

Veća količin podataka, prikuplenih u svezi sa provedbom zahvata u privatnost zaposlenika odnosno elektronićkim nadzorom zaposlenika na radnom mjestu su osobni podaci. U svezi sa tim podacima voditelji zbirki osobnih podataka (poslodavci) moraju uspostaviti kataloge zbirki osobnih podataka te ih prijaviti Agenciji za zaštiti osobnih podataka (pored ostalih općih kataloga zbirki osobnih podataka), kao npr.:
– evidencija podatak o provedbi videonadzora,
– evidencija podataka o sadržaju dolaznih poziva (u pozivnom centru),
– evidencija podataka o sadržaju izlaznih poziva (u pozivnom centru),
– evidencija podataka o dolaznoj i odlaznoj elektroničkoj pošti,
– evidencija podataka o korišenju interneta i elektroničke pošte,…

PRAVNE NAPOMENE

Podaci, informacije i drugi sadržaj, dostupni na internet portalu www.iepri.com.hr su informativnog karaktera.

Voditelj internet portala ne preuzima nikakvu odgovornost za potpunost, točnost, ispravnost i bilo kakvu štetu nastalu korištenjem netočnih, nepotpunih ili neispravnih podataka, informacija ili drugog sadržaja. Također nijedna fizična i/ili pravna osoba, koja je sudjelovala u stvaranju ovog internet portala ne preuzima nikavu odogovornost za bilo koju štetu, koja proizlazi iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja podataka i informacija te sadržaja na tome internet portalu ili za bilo koje vrste grešaka, neispravnosti ili nedostataka.

U slučaju uspostavljenih linkova na druge internet stranice (van internet portala www.iepri.com.hr i njegovih podstranica) voditelj internet portala napominje, da ti linkovi nisu pod njegovim nadzorom te da zato ne odgovora za njihovu dostupnost i/ili sadržaj. Istodobno voditelj internet portala upozorava, da ne proslijeđuje nikakve prigovore u odnosu na dostupnost i/ili sadržaj tih linkova.

Voditelj internet portala zadržava pravo, da u bilo koje vrijeme i na bilo koji način, djelomično ili u potpunosti izmjeni, dopuni ili izbriše objavljene podatke, informacije i drug sadržaj, bez obzira na razlog i bez prethodne najave.