SPLETNO TRGOVANJE IN KLUBI ZVESTOBE

Dne 1. 10. 2006 je potekel rok Informacijskega pooblaščenca, do katerega so zavezanci za varstvo osebnih podatkov morali izdelati dokumente in uskladiti svoje postopke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Uradni list RS, št. 94/07).

Trgovci poleg splošnih zbirk (zaposleni, računovodstvo itd.) običajno vodijo vsaj še naslednje specifične zbirke osebnih podatkov, v zvezi s katerimi je potrebno izdelati katalog zbirk osebnih podatkov in jih prijaviti v register Informacijskega pooblaščenca:
– evidenca podatkov o kupcih,
– evidenca podatkov o kupcih, ki želijo skleniti kredit,
– evidenca podatkov o članih kartice ugodnosti,
– evidenca podatkov o nagradnih igrah, ki jih organizira upravljavec,
– evidenca podatkov o otrocih in njihovih zakonitih zastopnikih, ki obiskujejo otroške kotičke,
– evidenca podatkov o naročnikih osebne darilne kartice,
– evidenca podatkov o kupcih spletne trgovine,
– evidenca podatkov o kupcih turističnega aranžmaja in storitev,
– evidenca kupcev blaga na obročno odplačevanje,
– evidenca podatkov o reklamacijah blaga,
– evidenca podatkov o izvajanju alkotestov,
– evidenca podatkov o izvajanju HACCP testov,
– evidenca podatkov o zapisnikih o preprečitvi trgovine ali drugega objekta,
– evidenca podatkov o urnikih osebja na blagajnah,
– evidenca podatkov o dostavah blaga,
– evidenca podatkov o obiskovalcih promocijskih storitev,
– evidenca podatkov anketiranja strank,
– evidenca podatkov podatkov o montaži proizvodov,
– evidenca podatkov osebnih podatkov o rizičnih kupcih,
– evidenca podatkov osebnih podatkov o dolžnikih.

KLUBI ZVESTOBE :

V klubih zvestobe, upravljavci osebnih podatkov obdelujejo osebne podatke strank (tj. profili posameznikov, nakupovalne navade). Podatki se obdelujejo na podlagi informiranih privolitev posameznikov, ti pa so zaradi posredovanja podatkov deležni ugodnosti, npr. v denarju, točkah zvestobe, bonusih itd.

Za to, da bi bilo delovanje upravljavcev klubov skladno z zakonodajo, je potrebno urediti področje varstva osebnih podatkov, kar obsega najmanj:
– izdelavo splošnih pogojev kartice zvestobe, ki določajo primerno in sorazmerno obdelavo podatkov,
– oblikovanje obrazcev za pridobivanje informiranih privoljenj posameznikov, ki tem posreduje vse zakonsko potrebne informacije za to, da se privolitev šteje za pravno veljavno,
– priglasitev ustreznih katalogov zbirk osebnih podatkov v zvezi s klubi zvestobe informacijskemi pooblaščencu,
– vzpostavitev postopkov in ukrepov za varovanje podatkov in njihovo dokumentiranje v internih aktih,
v zvezi s posredovanjem podatkov iz kluba zvestobe tretjim osebam tudi natančno preverjanje pravne podlage za tako posredovanje oz. sklenitev ustreznih pogodb o obdelavi osebnih podatkov (brez njih, če ne gre za zakonite uporabnike, je posredovanje tretjim osebam nezakonito).

STORITVE :

– izdelava posnetka stanja varstva osebnih podatkov,
– načrtovanje, vpeljava in spremljanje kakovosti celovitega sistema varstva osebnih podatkov v organizaciji,
– izdelava vseh potrebnih dokumentov po ZVOP-1,
– periodične presoje skladnosti z zakonom,
– prijava katalogov zbirk osebnih podatkov državnemu nadzornemu organu,
– pomoč pri izpeljavi notranjih postopkov odločanja v zvezi z zahtevki posameznikov glede procesiranja osebnih podatkov,
skrbni pregled poslovanja klubov zvestobe, vključujoč pregled splošnih pogojev, obrazcev za privolitev posameznikov, katalogov zbirk podatkov, pogodb o procesiranju podatkov ter drugih internih aktov v zvezi s karticami zvestobe,
– priprava manjkajočih aktov oz. dodelava pomanjkljivih obstoječih aktov,
– svetovanje v zvezi z varstvom podatkov, potrošnikov in konkurence ter na drugih področjih prava.

IZDELKI :

Katalogi zbirk osebnih podatkov.

Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.

Organizacijski predpis s podrobnejšimi postopki in ukrepi za varstvo osebnih podatkov.

Pogodba o procesiranju osebnih podatkov.

Obrazci za pridobitev soglasja posameznikov za obdelavo osebnih podatkov.

Obrazci za evidentiranje obdelovanj in posredovanj osebnih podatkov.

Obrazci za podelitev pooblastil v zvezi z odgovornostjo in obdelavo osebnih podatkov.

Obrazci za izvrševanje pravic posameznikov v zvezi s svojimi osebnimi podatki.

Splošni pogoji kartice zvestobe.

Drugi pravni akti in pogodbe.

PRAVNO OBVESTILO

Podatki, informacije in druga vsebina, ki je na voljo na spletnem portalu www.iepri.si so zgolj informativnega značaja. Upravljavec spletnih strani posledično ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo celovitost, točnost, pravilnost in morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih, nepopolnih ali nepravilnih podatkov in informacij oz. vsebin. Prav tako nobena fizična in/ali pravna oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nemožnosti uporabe podatkov in informacij oz. vsebin na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli njihove napake, nepravilnosti ali pomanjkljivosti.

V primeru povezav na druga spletna mesta (izven www.iepri.si in njenih podstrani) upravljavec spletnega portala opozarja, da teh povezav ne nadzoruje in zato tudi ne jamči za njihovo dostopnost in vsebino. Obenem upravljavec spletnega portala opozarja še, da ne posreduje pritožb glede dostopnosti in vsebine teh povezav.

Upravljavec spletnih strani si pridržuje pravico, da kadarkoli in kakorkoli delno ali v celoti spremeni, dopolni ali odstrani objavljene podatke, informacije in drugo vsebino, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila.