TELEKOMUNIKACIJE

SIGURNOSNA POLITIKA :

Operateri javnih komunikacijskih mreža i javno dostupnih elektroničkih komunikacijskih usluga obvezni su sukladno odredbama Zakona o elektroničkim komunikacijama, elektroničkim putem jednom godišnje, najkasnije do kraja mjeseca siječnja, dostaviti Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije dokumentiranu sigurnosnu politiku za prethodnu godinu (čl. 99 Zakona).

Izrada sigurnosne politike propisana je Pravilnikom o načinu i rokovima provedbe mjera zaštite sigurnosti i cjelovitosti mreža i usluga (NN br. 109/12), koji je stupio na snagu 12.04.2013, temeljem kojeg sigurnosna politika obuhvaća sve mjere sigurnosti i pripadajuće norme, a najmanje sljedeće (specificirane prema ISO standardima međunarodne organizacije):

– postupci za upravljanje rizicima,
– sigurnosni zahtjevi za osoblje, sigurnost sustava i prostora,
– upravljanje postupcima, sigurnosnim incidentima, kontinuitetom poslovanja,
– nadzor i testiranje sigurnosti.

USLUGE :

– savjetovanje i podrška u svezi sa procesom izrade sigurnosne politike,
– savjetovanje u svezi sa sigurnosnim zahtjevama,
– podrška u svezi sa mjerama za unapređenje informacijske sigurnosti,
– savjetovanje u svezi sa odklanjanjem mogućih pravnih rizika,
– savjetovanje u svezi sa postupcima, sigurnosnim incidentima, poslovanja i sl.

PROIZVODI :

Sigurnosna politika.


ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA :

Voditelji zbirki osobnih podataka (sva društva bez obzira na djelatnost) osobne podatke prikupljaju temeljem različitih propisa, dok operateri javnih komunikacijskih mreža i javno dostupnih elektroničkih komunikacijskih usluga prikupljaju i veliki broj drugih kategorija osobnih podataka (npr. podaci o korisnicima, pretplatnicima, prometni podaci, podaci o lokaciji, zadržani podaci,…) temeljem Zakona o elektroničkim komunikacijama.

Voditelji zbirki osobnih podataka moraju za svaku zbirku osobnih podataka:
– identificirati voditelja zbirke osobnih podataka,
– navesti izvršitelje obrade i poslove obrade povjerene izvršiteljima obrade te svrhe obrade,
– pravni temelj uspostave zbirke osobnih podataka (naziv propisa i odredbe),
– opisati način davanja privole (ako je privola pravni temelj obrade),
– navesti kategorije osoba, vrste podataka te izvor i način dobivanja informacija,
– obvezne informacije dane ispitaniku te način davanja tih informacija,
– opisati oblik odn. medij na kojem se čuvaju osobni podaci te vremensko razdoblje čuvanja podataka,
– identificirati (inozemne) korisnike osobnih podataka te način informiranja ispitanika o drugim korisnicima, i druge podatke.

Sve pravilno ispunjene evidencije moraju se dostaviti Agenciji za zaštitu osobnih podataka u roku od 15 dana od uspostave zbirke osobnih podataka. Evidencije se objedinjavaju u središnjem registru koji vodi Agencija za zaštitu osobnih podataka.

Privola ispitanika

Operateri javnih komunikacijskih mreža i javno dostupnih elektroničkih komunikacijskih usluga obično prikupljaju osobne podatke o korisnicima i potencijalnim korisnicima usluga i za svrhe, koje nisu određene zakonom (npr. za izvršavanje izravnog marketinga, obavještavanja o aktualnim ponudama, itd.). Jer prikupljanje podataka o korisnicima i potencijalnim korisnicima usluga nije određeno zakonom ili potrebno za svrhe sklapanja ili izvršenja ugovora u kojem je ispitanik stranka, za tu zbirku podataka voditelj zbirke osobnih podataka mora dobiti privole osoba čiji se podaci obrađuju.

PRAVNE NAPOMENE

Podaci, informacije i drugi sadržaj, dostupni na internet portalu www.iepri.com.hr su informativnog karaktera.

Voditelj internet portala ne preuzima nikakvu odgovornost za potpunost, točnost, ispravnost i bilo kakvu štetu nastalu korištenjem netočnih, nepotpunih ili neispravnih podataka, informacija ili drugog sadržaja. Također nijedna fizična i/ili pravna osoba, koja je sudjelovala u stvaranju ovog internet portala ne preuzima nikavu odogovornost za bilo koju štetu, koja proizlazi iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja podataka i informacija te sadržaja na tome internet portalu ili za bilo koje vrste grešaka, neispravnosti ili nedostataka.

U slučaju uspostavljenih linkova na druge internet stranice (van internet portala www.iepri.com.hr i njegovih podstranica) voditelj internet portala napominje, da ti linkovi nisu pod njegovim nadzorom te da zato ne odgovora za njihovu dostupnost i/ili sadržaj. Istodobno voditelj internet portala upozorava, da ne proslijeđuje nikakve prigovore u odnosu na dostupnost i/ili sadržaj tih linkova.

Voditelj internet portala zadržava pravo, da u bilo koje vrijeme i na bilo koji način, djelomično ili u potpunosti izmjeni, dopuni ili izbriše objavljene podatke, informacije i drug sadržaj, bez obzira na razlog i bez prethodne najave.