VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Podjetja in organizacije morajo skrbeti za varovanje osebnih podatkov, ki jih uporabljajo pri svojem poslovanju (podatki o zaposlenih, podatki o strankah itd.). Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) določa okoliščine in pogoje v katerih je možno zbirati osebne podatke in načine upravljanja z njimi.

Po obstoječi zakonodaji mora vsaka organizacija izdelati kataloge zbirk osebnih podatkov (za vsako zbirko osebnih podatkov posebej, običajno jih je od 20-30), kataloge pa mora prijaviti tudi ustreznemu nadzornemu organu. Prav tako morajo upravljavci zbirk osebnih podatkov izdelati pravilnik o varstvu osebnih podatkov, ki vsebuje opis konkretnih postopkov in ukrepov za varstvo osebnih podatkov v zbirkah iz katalogov (pravilnik mora biti konkreten in se mora nanašati na konkretne zbirke iz izdelanih katalogov in ukrepe v zvezi z njimi; za izdelavo pravilnika ni dovolj prepisati splošne določbe o varstvu osebnih podatkov iz zakona ali iz pravilnikov drugih organizacij). Zakon upravljavce zavezuje tudi, da podpišejo pogodbe o procesiranju osebnih podatkov z morebitnimi zunanjimi procesorji podatkov, ki v imenu in na račun upravljavca vršijo obdelavo njegovih osebnih podatkov. Pogodba mora poleg opisa obdelovanja vsebovati tudi opis postopkov in ukrepov za varstvo osebnih podatkov, ki jih upravljavec predpisuje svojemu pogodbenemu obdelovalcu in ki izvirajo iz njegovega pravilnika o varstvu osebnih podatkov. Procesorji osebnih podatkov morajo pri tem zagotoviti isto stopnjo zaščite osebnih podatkov kot izvorni upravitelj osebnih podatkov, ki jim tako procesiranje poveri.

STORITVE :

– izdelava posnetka stanja varstva osebnih podatkov,
– načrtovanje, vpeljava in spremljanje kakovosti celovitega sistema varstva osebnih podatkov v organizaciji,
– izdelava vseh potrebnih dokumentov po ZVOP-1,
– periodične presoje skladnosti z zakonom,
– prijava katalogov zbirk osebnih podatkov državnemu nadzornemu organu,
– pomoč pri izpeljavi notranjih postopkov odločanja v zvezi z zahtevki posameznikov glede procesiranja osebnih podatkov.

IZDELKI :

Katalogi zbirk osebnih podatkov.

Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.

Organizacijski predpis s podrobnejšimi postopki in ukrepi za varstvo osebnih podatkov.

Pogodba o procesiranju osebnih podatkov.

Obrazci za pridobitev soglasja posameznikov za obdelavo osebnih podatkov.

Obrazci za evidentiranje obdelovanj in posredovanj osebnih podatkov.

Obrazci za podelitev pooblastil v zvezi z odgovornostjo in obdelavo osebnih podatkov.

Obrazci za izvrševanje pravic posameznikov v zvezi s svojimi osebnimi podatki.

Drugi pravni akti in pogodbe.

KOMU JE PONUDBA NAMENJENA :

Ponudba je namenjena upravljavcem zbirk osebnih podatkov v javnem in zasebnem sektorju, ki morajo po ZVOP-1 načrtovati, vpeljati in spremljati izvajanje celovitega sistema varstva osebnih podatkov v svoji organizaciji, skupaj z izdelavo obveznih dokumentov (katalogov, pravilnika, pogodb). Ponudba je namenjena tudi drugi subjektom, ki imajo dolžnosti in pravice po Zakonu o varstvu osebnih podatkov, uporabnikom in pogodbenim obdelovalcem osebnih podatkov ter posameznikom, katerih osebni podatke se obdelujejo.

PRAVNO OBVESTILO

Podatki, informacije in druga vsebina, ki je na voljo na spletnem portalu www.iepri.si so zgolj informativnega značaja. Upravljavec spletnih strani posledično ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo celovitost, točnost, pravilnost in morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih, nepopolnih ali nepravilnih podatkov in informacij oz. vsebin. Prav tako nobena fizična in/ali pravna oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nemožnosti uporabe podatkov in informacij oz. vsebin na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli njihove napake, nepravilnosti ali pomanjkljivosti.

V primeru povezav na druga spletna mesta (izven www.iepri.si in njenih podstrani) upravljavec spletnega portala opozarja, da teh povezav ne nadzoruje in zato tudi ne jamči za njihovo dostopnost in vsebino. Obenem upravljavec spletnega portala opozarja še, da ne posreduje pritožb glede dostopnosti in vsebine teh povezav.

Upravljavec spletnih strani si pridržuje pravico, da kadarkoli in kakorkoli delno ali v celoti spremeni, dopolni ali odstrani objavljene podatke, informacije in drugo vsebino, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila.