ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Voditelji zbirke osobnih podataka moraju prema odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, br. 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12) sve zbirke osobnih podataka koje vode prijaviti u središnji registar zbirki osobnih podataka, uspostavljen kod Agencije za zaštitu osobnih podataka.

Zakon od voditelja zbirke osobnih podataka traži, da uspostavi cjelovit sistem zaštite osobnih podataka, koji vključuje:
– provođenje fizičkih, organizacijskih i tehničkih postupaka i mjera za zaštitu integritete i povjerljivosti svih obrada osobnih podataka,
– izradu tehničke i pravne dokumentacije za zaštitu osobnih podataka,
– pračenje stanja na području zaštite osobnih podataka i preiodično osvježavanje sistema zaštite i dokumentacije.

Od 16.11.2011 dalje, voditelj zbirke osobnih podataka dužan je imenovati Službenika za zaštitu osobnih podataka i o tome izvijestiti Agenciju za zaštitu osobnih podataka u roku od mjesec dana, od donošenja odluke o imenovanju. Službenik za zaštitu osobnih podataka vodi brigu o zakonitosti obrade podataka i ostvarivanja prava na njihovu zaštitu. Voditelj zbirke osobnih podataka također je dužan službeni kontakt učiniti javno dostupnim na svojim web stranicama ili na drugi odgovarajući način.

USLUGE :

– izrada snimke stanja zaštite osobnih podataka,
– planiranje, uspostava i praćenje kakovosti cjelovitog sustava za zaštitu osobnih podataka u organizaciji,
– izrada svih potrebnih dokumenata sukladno ZZOP,
– periodično ocjenivanje skladnosti sa zakonom,
– prijava evidencija zbirki osobnih podataka državnome nadležnom tijelu,
– podrška kod uspostave internih postupaka za donošenje odluka u odnosu na potraživanja pojedinaca, koji se odnose na obradu osobnih podataka.

PROIZVODI :

Evidencije o obradi podataka za središnji registar Agencije.

Interni propisi za zaštitu podataka od zlouporaba, uništenja, gubitka, neovlaštenih promjena ili pristupa (tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite podataka).

Ugovor(i) o obrađivanju podataka sa obrađivačima podataka.

Drugi neophodni akti, obrasci i podneske u vezi sa zaštitom podataka.

PRAVNE NAPOMENE

Podaci, informacije i drugi sadržaj, dostupni na internet portalu www.iepri.com.hr su informativnog karaktera.

Voditelj internet portala ne preuzima nikakvu odgovornost za potpunost, točnost, ispravnost i bilo kakvu štetu nastalu korištenjem netočnih, nepotpunih ili neispravnih podataka, informacija ili drugog sadržaja. Također nijedna fizična i/ili pravna osoba, koja je sudjelovala u stvaranju ovog internet portala ne preuzima nikavu odogovornost za bilo koju štetu, koja proizlazi iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja podataka i informacija te sadržaja na tome internet portalu ili za bilo koje vrste grešaka, neispravnosti ili nedostataka.

U slučaju uspostavljenih linkova na druge internet stranice (van internet portala www.iepri.com.hr i njegovih podstranica) voditelj internet portala napominje, da ti linkovi nisu pod njegovim nadzorom te da zato ne odgovora za njihovu dostupnost i/ili sadržaj. Istodobno voditelj internet portala upozorava, da ne proslijeđuje nikakve prigovore u odnosu na dostupnost i/ili sadržaj tih linkova.

Voditelj internet portala zadržava pravo, da u bilo koje vrijeme i na bilo koji način, djelomično ili u potpunosti izmjeni, dopuni ili izbriše objavljene podatke, informacije i drug sadržaj, bez obzira na razlog i bez prethodne najave.