VARSTVO ZAUPNIH PODATKOV, POSLOVNE SKRIVNOSTI IN POKLICNE SKRIVNOSTI

Nekatere intelektualne lastnine ni mogoče zaščititi z avtorskim pravom in pravom industrijske lastnine. Tako lastnino podjetja varujejo kot poslovno skrivnost oz. zaupne podatke in jo kot tako določijo v svojih internih aktih (ki so podlaga za uveljavljanje odgovornosti do zaposlenih, ki ravnajo z zaupnimi podatki) in v pogodbah s tretjimi osebami (ki so podlaga za uveljavljanje odgovornosti v zvezi s tajnimi podatki do poslovnih partnerjev, ki so jim bili podatki razkriti zaradi sodelovanja). Po drugi strani zakoni z različnih področij (bančništvo, zavarovalništvo, telekomunikacije) tudi direktno zavezujejo organizacije, da podatke, do katerih pridejo v zvezi s svojo dejavnostjo, varujejo kot zaupne in da s tem v zvezi sprejmejo ustrezne notranje akte. Podobno so v različnih zakonih opredeljene poklicne skrivnosti, ki zavezujejo posamezne poklice k tajnosti podatkov, za katere so izvedeli pri opravljanju svojega poklica (zdravstvo, odvetništvo, novinarstvo).

STORITVE :

– izdelava dokumentov,
– vzpostavitev sistema določanja, varovanja in posredovanja poslovnih skrivnosti in drugih zaupnih podatkov.

IZDELKI :

Pravilnik o določanju, ravnanju, posredovanju in deklasifikaciji zaupnih podatkov in poslovne skrivnosti.

Sklep o določitvi poslovne skrivnosti in načinu ravnanja z njo.

Pogodba o varovanju zaupnih podatkov.

KOMU JE PONUDBA NAMENJENA :

Ponudba je namenjena organizacijam, ki želijo vzpostaviti sistem varovanja zaupnih podatkov in poslovnih skrivnosti in organizacijam, ki jih različni zakoni vežejo k obveznemu varovanju zaupnosti različnih poslovnih skrivnosti in zaupnih podatkov. Ponudba je prav tako namenjena izvajalcem poklicev, ki jih različni zakoni obvezujejo k varovanju poklicnih skrivnosti.

PRAVNO OBVESTILO

Podatki, informacije in druga vsebina, ki je na voljo na spletnem portalu www.iepri.si so zgolj informativnega značaja. Upravljavec spletnih strani posledično ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo celovitost, točnost, pravilnost in morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih, nepopolnih ali nepravilnih podatkov in informacij oz. vsebin. Prav tako nobena fizična in/ali pravna oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nemožnosti uporabe podatkov in informacij oz. vsebin na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli njihove napake, nepravilnosti ali pomanjkljivosti.

V primeru povezav na druga spletna mesta (izven www.iepri.si in njenih podstrani) upravljavec spletnega portala opozarja, da teh povezav ne nadzoruje in zato tudi ne jamči za njihovo dostopnost in vsebino. Obenem upravljavec spletnega portala opozarja še, da ne posreduje pritožb glede dostopnosti in vsebine teh povezav.

Upravljavec spletnih strani si pridržuje pravico, da kadarkoli in kakorkoli delno ali v celoti spremeni, dopolni ali odstrani objavljene podatke, informacije in drugo vsebino, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila.