ZAVAROVALNIŠTVO

Dne 1. 10. 2006 je potekel rok Informacijskega pooblaščenca, do katerega so zavezanci za varstvo osebnih podatkov morali izdelati dokumente in uskladiti svoje postopke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Uradni list RS, št. 94/07).

Zavarovalnice po Zakonu o zavarovalništvu za vsako od 24 možnih zavarovalnih vrst zbirajo 3 vrste osebnih podatkov (268. člen ZZavar-1):
– podatki o zavarovalcih,
– podatki o škodnih dogodkih,
– podatki za presojo zavarovalnega kritja in višine odškodnine.

To skupaj znese 72 različnih kategorij podatkov, skupaj z okoli 30 zbirkami s splošnega, kadrovskega in računovdskega področja pa skupaj več kot 100 različnih kategorij podatkov, ki jih je potrebno priglasiti v katalogih zbirk osebnih podatkov ! Zavarovalnice so med drugim zavezane obdelovati osebne (in tajne) podatke v zvezi z vzpostavitvijo celovitega sistema za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma.

STORITVE :

– izdelava posnetka stanja varstva osebnih podatkov,
– načrtovanje, vpeljava in spremljanje kakovosti celovitega sistema varstva osebnih podatkov v organizaciji,
– izdelava vseh potrebnih dokumentov po ZVOP-1,
– periodične presoje skladnosti z zakonom,
– prijava katalogov zbirk osebnih podatkov državnemu nadzornemu organu,
– pomoč pri izpeljavi notranjih postopkov odločanja v zvezi z zahtevki posameznikov glede procesiranja osebnih podatkov.

IZDELKI :

Katalogi zbirk osebnih podatkov.

Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.

Organizacijski predpis s podrobnejšimi postopki in ukrepi za varstvo osebnih podatkov.

Pogodba o procesiranju osebnih podatkov.

Obrazci za pridobitev soglasja posameznikov za obdelavo osebnih podatkov.

Obrazci za evidentiranje obdelovanj in posredovanj osebnih podatkov.

Obrazci za podelitev pooblastil v zvezi z odgovornostjo in obdelavo osebnih podatkov.

Obrazci za izvrševanje pravic posameznikov v zvezi s svojimi osebnimi podatki.

Drugi pravni akti in pogodbe.

PRAVNO OBVESTILO

Podatki, informacije in druga vsebina, ki je na voljo na spletnem portalu www.iepri.si so zgolj informativnega značaja. Upravljavec spletnih strani posledično ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo celovitost, točnost, pravilnost in morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih, nepopolnih ali nepravilnih podatkov in informacij oz. vsebin. Prav tako nobena fizična in/ali pravna oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nemožnosti uporabe podatkov in informacij oz. vsebin na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli njihove napake, nepravilnosti ali pomanjkljivosti.

V primeru povezav na druga spletna mesta (izven www.iepri.si in njenih podstrani) upravljavec spletnega portala opozarja, da teh povezav ne nadzoruje in zato tudi ne jamči za njihovo dostopnost in vsebino. Obenem upravljavec spletnega portala opozarja še, da ne posreduje pritožb glede dostopnosti in vsebine teh povezav.

Upravljavec spletnih strani si pridržuje pravico, da kadarkoli in kakorkoli delno ali v celoti spremeni, dopolni ali odstrani objavljene podatke, informacije in drugo vsebino, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila.